Co je to controllingProfese účetního je zaměřena na přesné a bezchybné evidování nákladů a výnosů pomocí účetní osnovy a ve shodě s platnou legislativou. Podstata jeho činnosti je dána požadavkem na evidenci toho co se stalo v minulosti firemní historie. Účetní je ve většině případů osoba, která se velmi dobře orientuje v minulosti a to díky mnoha výkazům a různorodým výkazům, které je třeba vyplňovat pro potřebu finančního úřadu.

Firma, která to se svou finanční budoucností myslí vážně by měla zvážit založení controllingového oddělení. Controller je člověk, který se snaží na základě momentální situace pokouší odhadnout budoucí vývoj, budoucí trendy a  splnění firemních plánů.  Jinými slovy je to naprosto jiný přístup, než má - a musí mít - většina účetních. Controllingové oddělení není pochopitelně delfská věštírna, ale pracoviště, které má velkou důležitost v životě úspěšné firmy.

Toto oddělení pomůže při sestavování plánů rozvoje,vytvoří analýzu jednotlivých nákladových položek, ohodnotí výnosnost jednotlivých poboček, napomůže  přípravě podkladů pro jednání  o úvěrovém zajištění s bankou, navrhne způsob řízení finančních rizik, sestaví plán budoucích tržeb a mnoho jiných věcí. 


Dobrá rada: controlling a jeho výstupy jsou jako lanýže. Dokud je neochutnáte, tak nevíte oč přicházíte.

Komentáře

Oblíbené příspěvky