Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Koncept pro systematické řízení rizik

Řízení rizik je důležitou součástí moderní podnikové kultury. Každá obchodní organizace by měla věnovat pozornost rizikům, která jsou přirozenou součástí obchodních a finančních procesů. Tato rizika mohou mít v jistých situacích velký vliv na chod organizace, protože reprezentují veličiny, které změní plány, ambice či obchodní výsledky.  Míra pozornosti, kterou korporace či firma věnuje řízení rizik odráží vyspělost organizace, protože to znamená, že takový komerční subjekt se řídí zásadami udržitelnosti podnikání a je připraven na různorodé krize, které mohou nastat.
V rámci firem existují různorodá rizika, která jsou většinou opomíjena do doby, než jejich dopad negativně ovlivní průběh výrobního cyklu (opožděná dodávka materiálů či neuhrazené závazky dodavateli) nebo administrativního řízení (vystavení objednávky na nepotřebné zboží či služby) či dokonce finanční reporting (chybějící nezaúčtované závazky nebo nesoulad Hlavní knihy s bankovními výpisy). Je proto důležité, aby se každá…

Nejnovější příspěvky

Za vším hledej člověka

Co je to controlling

Co je potřeba k podnikání ?

První kroky ve finančním řízení

Jednoduše o financích

Chytře na rizika

Co mne jen tak napadlo

Koronavirus a podnikatelská budoucnost

Traditions

Manipulation