První kroky ve finančním řízení


1.     Jak plánovat  firemní  finance ?

 
Každá firma by potřebuje při své činnosti vycházet z reálných finančních poměrů vzhledem ke své činnosti . Jestliže máme pod kontrolou své příjmy, tak bychom měli znát i své budoucí i plánované výdaje.

Dobrým pomocníkem při plánování firemních financi může být nejen finanční specialista, ale hlavně náš zdravý rozum. 

Pro začátek postačí jednoduchá tabulka, kam zaznamenáme plánované i neplánované výdaje v rámci jednotlivých kalendářních měsíců. Oproti výdajům zaznamenáme plánované příjmy. Rozdíl mezi příjmy a náklady by mě být kladný. V opačném případě je nutno zajistit více příjmů v daném období či omezit náklady.

Plánování firemních financí je proces, který se pravidelně opakuje každý rok. Důležité je vyhodnocovat naše plánované údaje oproti reálným příjmům a výdajům. Důvodem je zjistit jak přesné je naše plánování a při dlouhodobých anomáliích upravit příjmovou i výdajovou část finančního plánu.

Rada na závěr: začněte plánovat nejprve pro nadcházející kvartál.

 

2.     Jak hlídat provoz  firmy ?

Provoz každé firmy znamená kontrolu nad jejím hospodařením. Je proto nutné, aby se záležitosti ekonomického charakteru řešily bez zmatků, s použitím řádné administrace a pomocí standardních postupů.

Věřím, že nikdo z nás po výplatě nechodí peníze na kuchyňský stůl a nenechá členy své rodiny si z toho obnosu brát podle libosti. Firma by měla vytvořit systém žádanek pro schvalování nákladů. Také by měl být vytvořen systém evidence dodavatelských a odběratelských faktur spolu s adekvátním schvalovacím mechanismem.  Pro představu to může znamenat určení osob z vedení firmy, které budou mít například právo schválit faktury před jejich proplacením.

Pro oblast hotovostních výdajů může být vhodným mechanismem pravidelné vyúčtování záloh či omezení hotovosti v rámci použití firmy.

Nejdůležitějším prvkem kontroly hospodaření je pravidelné měsíční vyhodnocení ekonomických výsledků a sdělení této informace pracovníkům, kteří mohu z titulu svého postavení tyto výsledky ovlivnit. Věci se mohou zlepšit tím, že se  pojmenují a lidé o nich budou mezi sebou hovořit a přemýšlet o nich.

Provoz firmy není odpovědnost majitele, ale všech spolupracovníků, kteří mají na její finanční aktivity nějaký vliv.

 
Rada na závěr: zvyšte finanční gramotnost svých klíčových spolupracovníků

 

3.     Jak finančně řídit  firmu ?

Finanční řízení  firmy není možné bez nějakého informačního systému, který by umožňoval evidenci činnosti firmy podle účetních pravidel. To znamená na prvopočátku vytvoření postupů pro předávání informací, které umožní evidovat závazky, pohledávky a mít přehled o finančním majetku.

Základem je vědět kolik a komu mám k danému dni zaplatit a na druhé straně mít přehled o tom kolik  kdo má zaplatit mě. Toto je prazáklad finančního řízení ke kterému se postupem času může přidat mnoho doplňujících atributů podle toho jak se firma vyvíjí. Současný trh nabízí mnoho různorodých řešení pro firmy mnoha velikostí a věřím, že si každý může vybrat. Nezapomínejme na zdravý poměr mezi vynaložením finančním prostředků a očekávaným efektem a nechoďme s dělem na komáry.

Důležité je si uvědomit, že finanční řízení firmy by nemělo být záležitostí pouze majitele firmy. Je prokázáno, že  čím více lidí ve vedení společnosti bude mít přehled o aktuálních výdajích a příjmech, tak mohou tuto informaci využívat při své denní práci.  Dnešní informační systémy mohou tyto základní informace zasílat   automaticky na určené emailové adresy.

Finanční řízení je otázkou znalosti možností firmy, tržních parametrů a vývoje daného podnikatelského odvětví. Musí vycházet z reálných základů a věnovat se pravidelného porovnávání plánů a realitu.

Dobrá rada: i ten nejjednodušší informační systém může pomoci vedení firmy
 
 
 

Komentáře

Oblíbené příspěvky