Jednoduše o financíchJak psát jednoduše o financích ? Nu...zkusím to :)

Historie lidstva je historií obchodu a směnných transakcí, které lidé používají od nepaměti. Od výměny mušlí, zlatých valounů, psích zubů  které určovaly ceny látek, koření nebo zbraní. Postupem času lidé nahradili přímou směnu pomocí substitučních nástrojů, které nazýváme peníze nebo finanční zdroje. V minulosti bylo již mnohé řečeno o penězích jako univerzální směnné hodnotě, o měnách, denominaci a centrálních bankách a tom dnes nebudu psát.

Každý člověk používá peníze v každodenním životě. Kupuje si za ně co považuje za vhodné, co potřebuje a co chce. Lidé mají většinou omezené množství prostředků a tím je dána i struktura výdajů. V životě nelze příliš dlouho nakupovat na dluh, protože věřitelé mají nástroje na snížení svého rizika. Soudní lidé tudíž regulují své výdaje na základě svých příjmů.

Je logické, že podobně i firmy peníze inkasují za své produkty a vydává za své potřeby jako jsou služby, suroviny, polotovary a mzdy zaměstnanců. Peníze do firmy plynou od odběratelů a zákazníků, kteří platí za její produkty nebo služby. Tyto došlé peníze jsou obrazem reputace firmy, její marketingové pozice a obliby firemních produktů mezi zákazníky. Na druhé straně je povinností firmy pečlivě kontrolovat své výdaje, tak aby byly v souladu s jejími potřebami a odsouhlasenými investičními plány. Touto operativní činností se zabývá velká množina specialistů od finančních ředitelů, přes finanční kontrolory až po velkou skupina specialistů, kteří se nazývají účetní.
Ti všichni se zabývá alokací příjmů a výdajů podle zákonných pravidel. Na jedné straně jsou výnosy a náklady. Rozdíl mezi těmito položkami nazýváme zisk anebo ztráta.

Finance jsou krví každé firmy a je tedy zapotřebí aby firma netrpěla chudokrevností. Tím chci říci, že nedostatek financí může firmu dostat do vážných potíží. Firmy neumírají na špatné hospodářské výsledky, ale na nedostatek likvidity.

Říká se o financích, že jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Já si myslí, že to není úplně pravda. Na finance  je možno nahlížet jako na určitou formu energie. V mých představách tato finanční energie existuje ve formě bankovních vkladů, hotovosti, cenných papírů. Tato energie je uložena do okamžiku, kdy ji budeme chtít využít. Za peníze firma může nakoupit nové technologie, kvalitnější zaměstnance a cokoliv co bude potřebovat. Akumulujte tudíž tuto kapitálovou energii, protože nikdy nevíte, kdy se může hodit. Finanční zdroje mohou život firmy podpořit, umožnit její rozvoj a vybudovat jistotu v dnešní neklidné době.

Nebudu psát o fenoménu odložené spotřeby, o spořivosti či o poměrových ukazatelích, které zobrazují objem finančních prostředků v závislosti na ostatních aktivech firmy. Jde o to, že finanční řízení vychází z finančního myšlení a pokračuje formulováním finanční strategie.

Závěrem poznamenávám, že správa soukromých či firemních financí je řemeslo. A každé řemeslo má své zákonitosti, které je dobré si osvojit.  Tyto zákonitosti hovoří mimo jiné o tom, že bez kapitálu se kapitalismus dělat nedá.

Komentáře

Oblíbené příspěvky