Reálný rozvoj firmy


Každý podnikatel musí být trochu vizionář. Po několika letech vývoje, kdy se naše firma zadaptovala na konkrétní tržní prostředí a zkonsolidovala své finanční hospodaření, je třeba přemýšlet o expansi. Je to jeden ze zákonů evoluce businessu a proto každý podnikatel by měl mít na mysli, že rozšiřovat okruh svých zákazníků a odběratelů na nových teritoriích je jednou z nutností tohoto způsobu života.

Nechci se zmiňovat o všech technických krocích, které vyžaduje expanse do jiného regionu, státu nebo kontinentu. Na to jsou specializované celé týmy právníků a marketingových expertů. To by dnešní příspěvek byl o něčem jiném.

Podle mého názoru je třeba, aby náš vlastní základní pocit nebyl konkrétně spojen pouze s odhadovanými změnami na úrovni výsledovky a rozvahy. Je důležité dát trochu na instinkt a důvěřovat vlastním pocitům, které v nás ten který region či území vyvolává. Nejsem zastáncem lokálního patriotismu, ale člověk by měl jít, tak kde se mu líbí a kde cítí příležitosti. Jde o to, aby nás to nové a neprobádané území něčím oslovilo. Pro ilustraci zmíním, že když se nám líbí lesy, tak není vhodné přemýšlet o expansi do polí. Chci tím vyjádřit, že ne vše v podnikatelském životě se dá pojmout přesnými a měřitelnými kategoriemi. Někdy je třeba dát na instinkt, vlastí preferenci a touhu. Domnívám se, že správná příležitost si najde svého člověka a proto je třeba vnímat, jakou odezvu v nás různé možnosti vyvolávají.

Rozšířeni důvěrně známého modelu podnikání do jiné lokality sebou přináší mnoho nových možností a je třeba si uvědomit, že něco k našeho know-how je plně přenositelné a něco naopak nikoliv. Je to i možnost pozměnit pracovní postupy a zvyklosti v původní mateřské základně podle nově nabytých zkušeností odjinud. Expanse není zkrátka nic jiného, než racionální typ časové a materiální investice, která musí mít přesně spočítanou dobu návratnosti.

Jednou z možností je nabídka spolupráce od firmy s obdobným předmětem činnosti formou sdružení či vzájemné podpory. Toto je praxi velmi ojedinělá cesta, která nám napomůže dosáhnout expanse v preferované lokalitě či regionu. Vhodně koncipovanou smlouvou o vzájemné spolupráci lze omezit rizika spojená s takovouto formou expanse na minimum.
Expanse naší firmy je novým impulsem, který nám dovolí zvětšit a rozšířit naše podnikání. To znamená nové možnosti ziskovosti a také to může přinést úvahy o lokalizaci našich výrobků a služeb.  Rozvoj firmy formou expanse do nových lokalit nemusí být vůbec nereálný. 

Dnešní svět je plný možností a jen na nás záleží, čemu dáme přednost. Hlavní je se nebát a nezůstat za pecí. 

K tomu je třeba odvaha a schopnost jít vlastní cestou

Komentáře

Oblíbené příspěvky