Jak neudělat chybu, která může ohrozit podnikání

Představte si, že následující situaci: založili jste, zařídili kanceláře a najali zaměstnance. Zpočátku jde všechno hladce, ale pak se něco pokazí. Nic nefunguje, jak si vymyslíte. O naše služby je menší zájem, než jste předpokládali, klienti chtějí něco jiného, než jste doufali a náklady jsou vyšší, než jste předpokládali.

Vaše podnikání není v krizi, ale brzy v ní může být, když se nebudete řídit následujícími radami:

Již J.W.Goethe říkal, že šedivá je teorie a zelený je strom života. Podnikatelé a manažeři jsou v dnešní době vybaveni velkým množstvím nástrojů pro analýzu dat, řízení vývoje, sledování CRM, tvorbu strategie a mnoho dalšího. Jejich převládající pocit je postaven na skutečnosti, že tyto nástroje jsou víc než doopravdy jsou. Dávají tedy přednost "šedivé teorii" před "stromem života" a mohou se dopustit první chyby, kterou je snaha ohnout realitu podle modelu a nikoliv naopak.

Další chybou bývá obklopit se špatnými spolupracovníky. To se projevuje tak, že naoko souhlasí s nadřízeným a myslí si svoje. A co hůř - někdy své negativní pocity trousí po okolí a jak se říká - kudy škodí, tudy škodí. Je jen otázka času, než se šéf po straně dozví, že jeho oddělení je v rozkladu, cíle jsou stanoveny nejasně, podřízení nevědí co mají dělat. Není to pravda, ale ostatní myslí, že ano.

Firmy jsou tvořeny převážně lidským kapitálem a jeho nedostatek může firmu pohřbít. Je proto důležité, aby lidé mohli uvnitř každé firmy svobodně projevovat své názory a  aby přítomnost nadřízeného nebyla brzdou diskuse, ale jejím spouštěčem. Nadřízení dnešních dnů si dávno nenárokují právo na titul "toho nejchytřejšího", ale obklopují se vysoce kalibrovanými specialisty různých oborů. Pocit, že šéf ví vše nejlépe, je špatný.

Synonymem dnešní práce se stala týmová práce. Podle Belbina existují typické týmové role, které má obsahovat každý tým, aby byl úspěšný. Vývoj posledních let přináší trend "samořídících týmů", které nemají formálního vedoucího. Ten má obvykle na starosti plánování, koordinaci, přidělování úkolů, komunikace s nositeli řešení. Takzvaný "samořídící tým" používá kompetence všech členů týmu , které jsou použitelné jako náhrada formálního vedoucího. Tímto způsobem získá tým větší dynamiku, dojde k významným úsporám osobních nákladů a mzdových nákladů a přinese to pocit uvolnění a samostatnosti.

Když necháme zaměstnancům právo rozhodovat o tom, co umí nejlépe, tak se nám tato důvěra vrátí v podobě kreativity, která může každou firmu posunout o světelné roky kupředu. Tím se můžeme dostat z každého špatného období.

Komentáře

Oblíbené příspěvky