Relativita hospodářských výsledků

Představme si dva možné podnikatelské scénáře. Máme dva podnikatele se snahou dosáhnut zisku 1 000 000 Kč.

Oborem prvního podnikatele je dejme tomu výroba. K dosažení stanoveného cíle byl podnikatel nucen nakupovat suroviny, nechat zpracovávat polotovary formou kooperace a hradit provozní náklady spojené s výrobou. Výsledkem této činnosti je pravděpodobně velmi vysoký obrat a po odečtení všech nákladů a daní i výsledný zisk v požadované výši.

Druhý scénář se týká podnikání ve službách. Podnikatel poskytuje služby subjektům, které mají o ně zájem. Protože většinou nemá mnoho dodavatelů a subdodavatelů, tak má tudíž i velmi malé vlastní náklady. Tudíž je možno očekávat mnohem nižší obrat a náklady než v předchozím scénáři. Jinými slovy méně starostí, problémů a projektového či operativního managementu. A možná i jednodušší život.

Před tváří finančního úřadu jsou si oba podnikatelé rovni. Řekněme, že oba dosáhli plánovaného zisku, ale potencionální problémy lze očekávat spíše v administraci výrobního podniku. Oběh dokladů, objednávky a jejich vyřizování nebo různá stádia reklamačního řízení může být zdrojem kontroly, která může odhalit administrativní nedostatky. Každá kontrola z finančního úřadu je obvykle zpoždění obvyklé rutiny organizace. A jejím výsledkem je zvýšení stresu, pocit nedostatečnosti a permanentní neprokázaní viny.

Máme zde dva podnikatele, kteří dosáhli milionového zisku. Jeden z nich se ale snažil o mnoho víc a měl mnohem větší odpovědnost. Podle mého názoru by k tomuto měli přihlížet i odborníci z finančních úřadů a uvědomit si, že vést výrobní či obchodní firmy je mnohem komplexnější a problematičtější business. Proto je třeba na občasná opomenutí v jinak příkladné administraci pohlížet nikoliv jako na symptom kriminálního jednání.

Žijeme ve společenském systému založeném na uplatňování principu tržního hospodářství. Je věcí volby v jakém konkurenčním prostředí budeme podnikat a je třeba mít před sebou cíl, který chceme dosáhnout. Myslím si, že vydělávat peníze v malé firmě je nepoměrně komplikovanější než v té velké, která má logicky víc rezerv a tím možností se chránit před nepředvídatelnými riziky.

A proto i výsledky firem mohou být velmi relativní. Pro eliminaci tohoto jevu byly vymyšlené poměrové ukazatele o kterých budu psát příště.

Komentáře

Oblíbené příspěvky