Chytře na rizika


Rizika patří k podnikání, tak jako slaná voda k moři. Každý kdo podnikal, podniká či o tom uvažuje si musí uvědomit, že čelit různorodým rizikům je třeba se postupně naučit.
Je nutné si uvědomit, že ignorování rizik či jejich podceňování se nemusí dlouhodobě vyplatit. K částečné eliminaci některých rizik spojených s podnikáním může napomoci například dobrá právní dokumentace, fungující systém klientských záloh nebo dobrá administrativní podpora obchodních případů.
Pro opravdu profesionální řízení rizik nemají často malé a střední firmy k dispozici potřebné kapacity a zdroje. Ale i tak je možné alespoň správně začít. Takový start může znamenat i zásadní změnu myšlení. Uvědomte si, že Ďábel číhá v detailu a je třeba proto věnovat náležitou péči přípravě nebo vhodné administraci naší běžné podnikatelské činnosti. Věnujte se možným komplikacím a přemýšlejte o tom, co se teoreticky může nepovést a co by se s tím dalo dělat. Také je třeba  věnovat péči i alternativním scénářům s akcentem na případný neúspěch.
Jde o to mít alespoň připravené alternativy v oblasti financování našeho podnikání (kontokorent či předjednané úvěrové linky), navržené způsoby prověřování našich zákazníků a jejich platebních referencí (nezávislé průzkumné agentury) a třeba plánů co dělat při nejrůznějších nečekaných provozních či operačních nesnázích. Nemám na mysli komplikované a mnohdy formální  Business Continuity Plans (BCP), ale hru nazvanou "co když".
Pokuste se změnit své myšlení a nedívejte se na svět jen růžovými brýlemi. Každá lidská činnost je spojena s riziky a je třeba se naučit je vnímat. Není to raketová věda, ale chce to tréning a jistou předvídavost. A hlavně nečekejte, až se něco stane, protože to už může být pozdě. Pamatujte, že kdo je připraven není překvapen.

Komentáře

Oblíbené příspěvky