Koronavirus a podnikatelská budoucnost

V posledních dnech je celý svět zaplaven špatnými zprávami o šíření epidemie, která ovlivní svět businessu jako nic jiného v posledních deseti letech. Jde podle mého názoru o největší změnu, která změní svět služeb a malého podnikání.

V první řadě si myslím, že lidé a firmy začnou pečlivě rozlišovat o tom co si musí či mohou dopřát. To se týká poptávky po službách nejrůznějších finančních plánovačů, nejrůznějších konzultantů a cestovních kanceláří. Na druhé straně je možno očekávat velký boom v oblasti krizového managementu či řízení změn. Stávající a nezadržitelně počínající krize bude mít drtivý vliv na podnikatele závisejících na plynulém toku zákazníků. Tím mám na mysli v prvé řadě restaurační a hotelové služby, v delším obdobím lze očekávat omezení v pojišťovnictví, finančním poradenství a možná i některé oblasti výroby mimo potravinový průmysl.

Obdobně jako v průběhu poslední hospodářské krize jde o o to, zda průběh dnešní korona-krize bude mít podobu V, W, U či L. Průběh typu V či W je charakteristický krátkodobým razantním poklesem a skoro okamžitým nárůstem na druhé straně průběh typu L bude znamenat několikaměsíční depresi a omezení spotřeby, ale pak se situace opět zlepší. Nejhorší pro podnikání je průběh typu L, který znamená prudký pokles a velmi dlouhou dobu po kterou nebude žádný hospodářský růst. To všechno jsou možné scénáře, ale který bude platit se zatím neví.

Tajemství úspěchu obsahuje mimo jiné i špetku schopnosti tušit, jak se bude svět vyvíjet poté, co hospodářská krize bude na ústupu. Možná teď je ten správný čas investovat do přemýšlení jak změnit dosavadní zvyklosti, jak změnit model businessu anebo třeba i to v jakých oborech by se mohlo dařit.

Myslím, že současná doba bude přát připraveným. To znamená, že právě teď je třeba nabídnout schopnost krizového řízení, nápaditost spojenou s návrhem a vedením změn. Toto může znamenat změnu výrobní struktury, zavedení nových logistických modelů, protože operační model just-in-time se ukázal jako křehký a ve světle obnovy hranic a tradičního evropského uspořádání i jako nevýhodný. Také podle mého názoru skončila globalizace, jak jsme ji znali.

Svět se otevře všem, kdo bude schopen nabídnout inovaci, schopnost masivní úspory nákladů a otevřené komunikaci. Manažer 21.století může být odborníkem, ale musí být schopným komunikátorem, který srozumitelně vysvětlí své záměry a získá pro jejich splnění širokou podporu.

Korovanirus je technický problém, který věda nepochybně v několika měsících porazí. Jeho ekonomické důsledky budou vyžadovat velké finanční investice ze strany států a mezinárodních investičních fondů. Svět se změní a je třeba vědět, že se tak stane.

Wayne Gretzky říkal, že tajemství jeho úspěchu je v tom, že je tam kde bude puk a ne tam kde je. Pro podnikatele to znamená, že musí najít perspektivu tam, kde ji ostatní umrtveni obavami nevidí. Přeji všem začínajícím podnikatelům správný úsudek a energii k prosazení svých záměrů.

Úspěch totiž přeje připraveným :)


Komentáře

Oblíbené příspěvky